Drum neasfaltat, problema pompierilor

20160909_112327Reprezentan?ii subunit??ii de Pompieri din Pa?cani au chemat edilul Municipiului la sediu în cadrul unei vizite, physician perioad? numai bun? pentru a spune ce ofuri au. Cel mai important dintre ele, pill face referire la asfaltarea unei buc??i de drum, care încetine?te timpul de interven?ie.

Primarul Pa?caniului Dumitru Pantazi a ie?it pe teren. El a fost solicitat de cet??eni la fa?a locului pentru a-i fi prezentate probleme cu care ei se confrunt? de fiecare dat? ?i mai ales pentru a fi luate m?surile necesare în astfel de situa?ii. Una dintre vizite a fost la subunitatea de Pompieri, unde maiorul Gelu Isticioaia i-a prezentat  primarului dot?rile ?i incinta subunit??ii. Cu aceast? ocazie a fost ridicat? ?i o serie de probleme la care a solictat sprijinul edilului ?ef.

Este vorba despre asfaltarea drumului de acces din unitate pân? în strada Gr?dini?ei. Se dore?te amenajarea unui loc de parcare lâng? poarta de intrare la Pompieri, îns? acolo exist? o cl?dire ce apar?ine unei societ??i comerciale, ce din primele informa?ii s-ar afla în insolven??.

“Prim?ria Pa?cani va încerca s? i-a leg?tur? cu acea firma pentru l?murirea situa?iei a cl?dirii abandonate de ani buni, dar ?i de a asfalta drumul de acces.” a spus reprezentantul prim?riei Pa?cani.

Men?ion?m c? zilnic pompierii p??c?neni sunt solicita?i la interven?ii, de la cele de stingere incendii pân? la acordare de ajutor medical.

Comentarii

comentarii