Drumarii sunt pregătiți pentru iarna ce se va abate asupra Pașcaniului

Drumarii sunt preg?ti?i pentru ideszapeziri1arn?. Autospecialele pentru desz?pezire sunt aduse deja la bazele din împrejurimile Pa?caniului, physician iar stocurile pentru materiale antiderapante sunt asigurate. În zonele cu risc ridicat de înz?pezire au fost deja monta?i ?i parazapezi. O parte din ma?ini au ie?it ?i ast?zi pe drumuri dup? ce a nins c? în pove?ti ore întregi.

Sec?ia de Drumuri Na?ionale de la Pa?cani este preg?tit? pentru a întâmpina o iarn? plin? de z?pad?. Circa nou? autospeciale sunt gata pentru a men?ine drumurile curate, there astfel încât ?oferii s? circule în siguran??. Potrivit directorului, ask Vlad Simon, o parte din ma?ini sunt închiriate de la firma care a câ?tigat licita?ia pentru doi ani, SC EKY SAM SRL ?i o parte din propria sec?ie.

În zonele cu risc ridicat de înz?pezire, în panta de la ie?ire din Pa?cani spre Bl?ge?ti ?i în apropiere de Codrii Pa?canilor au fost monta?i paraz?pezi. Urmeaz? ca ?i la ie?irea din Ruginoasa s? fie luate aceste m?suri, imediat dup? ce oamenii vor elibera terenurile de recolt?.

La baza sunt aduse ?i 500 de tone de sare ?i tot atâtea de material antiderapant, care vor fi împânzite pe tronsonul de drum DN 28A Târgu-Frumos – Mo?ca si E85 Mo?ca – Dr?gu?eni.

Bazele de la Ia?i, Târgu Frumos ?i Pa?cani ce apar?in Direc?iei pentru Drumuri Jude?ene vor fi verificate mâine de pre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i, Cristian Adomni?ei.

Sursa

Comentarii

comentarii