Drumurile care vor fi ,,plombate'' în această vară

wikipedia-org_53600261Plombarea drumurilor jude?ene în aceast? var? este realizat? de o firm? abonat? la banii jude?ului în ultimii ani. Enviro Construct SRL, shop care a câ?tigat ?i în trecut licita?ii asem?n?toare la Direc?ia Jude?ean? de Administrare a Drumurilor Jude?ene (DJADJ), tadalafil s-a impus ?i data aceasta cu o ofert? la 82% din valoarea contractului estimat? ini?ial de institu?ia subordonat? Consiliului Jude?ean (CJ).

Eniviro Construct va plomba tronsoane aflate pe drumurile ?cheia – Al. I. Cuza, DN28 – Pod ?cheia – Mirce?ti, Ciorte?ti – DN24, Dolhe?ti – DJ244D, Mo?na – Bohotin, Bohotin – Groze?ti, Podu Hagiului – Cozme?ti, DN24 – Bârnova, Ia?i – Glodenii Gândului, Le?cani – Cogeasca, Mogose?ti – Ciurea – Lunca Cet??uii, DJ 248D Ciurea, Tome?ti – Holboca, Ia?i – Bosia, Tome?ti – Chipere?ti, Strunga – O?eleni, Tg Frumos – Cucuteni, Hîrl?u – Deleni, Belce?ti – Coarnele Caprei, Bl?ge?ti – Coasta M?gurii, Coasta M?gurii – Cotnari, Tungujei – V?leni, Breazu – M?l?ie?ti, Podu Iloaiei – Pope?ti, Bosia – Ungheni, Ruginoasa – Hele?teni ?i Spinoasa – Belce?ti. Între?inerea drumurilor pe perioada verii va consta în repararea îmbr?c?min?ilor asfaltice prin metoda stropirilor succesive (37.000 mp), prin plomb?ri executate la cald cu patru centimetri mixtur? asfaltic? (14.000 mp) ?i repararea îmbr?c?min?ilor asfaltice executate la cald pentru eliminarea burdu?irilor (4.400 mp).

Compania ie?ean? va încasa 2,49 milioane lei pentru plombarea a 27 de tronsoane de drum. „Contractul a fost semnat, iar lucr?rile la drumuri au început deja. Durata acestora va fi de dou? luni”, a declarat ieri directorul DJADJ, Daniel Minciun?. Potrivit acestuia, la licita?ie a mai participat firma Bitunova, iar etapa final? a selec?iei a fost electronic?.

 

Sursa

Comentarii

comentarii