Duel la congresul Partidului Social Democrat

În cadrul congresului na?ional al Partidului Social Democret, cialis Victor Ponta a ob?inut, f?r? emo?ii, ?i f?r? contracandidat, realegerea în postul de pre?edinte al partidului.Liviu Dragnea va fi num?rul doi în partid, câ?tigând fotoliul nou înfiin?at de pre?edinte executiv. Ponta a r?mas în fruntea partidului dup? ce a ob?inut 3851 de voturi „pentru“ din cele 3932 valabil exprimate de delega?ii la Congres, iar Liviu Dragnea a întrunit 3807 voturi „pentru“.

Delega?ii la Congres au ales opt vicepre?din?i na?ionali ?i opt vicepre?din?i pe regiuni. La nivelul e?alonului doi a ap?rut ?i concuren?a, cea mai strâns? competi?ie fiind cea pentru regiunea Sud-Est, câ?tigat? de Marian Opri?an în fa?a lui Nicu?or Constantinescu. Acesta a fost votat de  295 de delega?i din totalul celor 608, în timp ce Nicu?or Constantinescu a strâns doar 219 voturi.

Disputa dintre cei doi a continuat ?i pe sc?rile S?lii Palatului. „Nicu?or este colegul meu, prietenul meu, dar ast?zi eu am câ?tigat. Vreau s? schimb imaginea pre?edin?ilor de Consilii Jude?ene, pe care îi numi?i, pe nedrept, baroni“, a fost prima reac?ie a lui Opri?an. În schimb, Nicu?or Constantinescu, a ales s? vorbeasc? în aforisme. „Este doar un vot, eu ?tiu s? pierd. Cine nu ?tie s? piard?, nu merit? s? câ?tige“, a comentat Constantinescu. Congresul PSD  a ales, de asemenea, cinci vicepre?edinte femei.

Prima zi a congresului PSD a fost dominat? de întoarcerea lui Adrian N?stase, aplaudat la scen? deschis? de delega?ii la Congres. N?stase a fost invitat în calitate de fost pre?edinte al partidului ?i nu a luat cuvântul de la tribun?.

Dup? o noapte dedicat? negocierilor pentru posturile de vicepre?din?i, delega?ii la Congresul PSD au trecut la vot. În ciuda faptului c? secretarul general Liviu Dragnea a introdus un sistem electronic de vot, opera?iunea s-a desf??urat greoi. Cei 4200 de delega?i s-au înghesuit s?-?i ridice cartelele de vot. Pentru a primi cartela, fiecare delegat trebuia s? prezinte ecusonul de invitat.

Marian Opri?an ?i Nicu?or Constantinescu, rivali pentru postul de vicepre?edinte pentru regiunea Sud-Est, au coborât în spa?iul unde se voteaz? pentru a supraveghea atent delega?ii.

Liviu Dragnea a recunoscut c? au existat ?i cazuri în care într-o cabin? de vot au intrat mai mul?i delega?i, dar a catalogat sistemul drept un „succes“.

Sursa

Comentarii

comentarii