Dumitru Pantazi, Florin Constantinescu şi Neculai Răţoi vor fi prezenţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

inaltaO nou? înf??i?are va avea loc ast?zi, stuff la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a României, pharm într-unul dintre cele mai voluminoase dosare de corup?ie din jude?ul Ia?i. Parla­mentarii Florin Constantinescu ?i Neculai R??oi, dar ?i primarul Pa?caniului, Dumitru Pantazi, sunt a?tepta?i la Curtea Suprem?, acolo unde se va judeca al ?aptelea termen al procesului.

Dosarul acestora are la baz? un contract semnat între o firm? a lui Pantazi, Agrocomplex, ?i Prim?ria Pa?cani, în 1997, cu privire concesionarea unei suprafe?e de 60 de hectare. Potrivit procurorilor, la nivelul anului 2007, Agrocomplex, de?inut? de actualul primar Dumitru Pantazi, pe atunci viceprimar, avea datorii de aproape un milion de lei la bugetul local. Pentru a sc?pa de plata datoriilor, reprezentan?ii socie­t??ii au solicitat Prim?riei radierea debitului, invo­când calamit??ile na­turale. Angaja?i ai Prim?riei au întocmit un referat prin care scuteau de la plat? firma lui Dumitru Pantazi.

„Dup? emiterea hot?rârii Consiliului Lo­cal, la data de 25 septembrie 2007, Serviciul Finan?e Publice Locale Pa?cani a procedat la ?tergerea datoriilor respectivei persoane juridice în sum? total? de 962.950 lei (15.000 lei reprezentând debit curent ?i 947.950 lei reprezentând penalit??i contractuale). La data de 29 octombrie 2007, Institu?ia Prefectului Jude?ului Ia?i a formulat o ac?iune în contencios admi­nistrativ prin care a solicitat Tri­bunalului Ia?i anularea ca nelegal? a hot?rârii respective“, au precizat procurorii.

Justi?ia a suspendat hot?rârea de CL prin care se radiase datoriile, îns? angaja?ii Prim?riei nu au reînscris debitele firmei lui Pantazi, dreptul Prim?riei de a solicita banii prescriindu-se. Cu tot cu penalit??i, suma pe care Agrocomplex o datoreaz? acum bugetului local se ridic? la peste 480.000 de euro. La momentul la care se presupune c? au fost comise faptele, R??oi era primar la Pa?cani, iar Constantinescu, consilier local.

Sursa

Comentarii

comentarii