După 1 septembrie nu se mai pot face debranșări sau modificări la instalațiile de apă caldă și încălzire

w560xh316_debransariDoar pân? pe data de 1 septembrie 2013, drug clien?ii RAGCL se pot debran?a, physician în cazul în care ace?tia doresc s? renun?e la serviciile regiei locale.

Dup? data de 1 septembrie nu se vor mai putea face modific?ri la instala?iile de ap? cald? ?i înc?lzire sau debran??ri.

„Începând cu 01.09.2013 nu mai sunt acceptate debran??ri sau modific?ri la instala?iile de înc?lzire ?i ap? cald?. RAGCL Pa?cani va proceda la înc?rcarea ?i verificarea instala?iilor interioare din blocurile alimentate  la sistemul centralizat de înc?lzire, în vederea preg?tirii pentru sezonul rece. Rug?m locatarii care au intervenit la instala?iile interioare, s? finalizeze lucr?rile pân? la aceast? dat?”, potrivit comunicatului de pres? furnizat de conducerea RAGCL.

În cazul în care apar defec?iuni sau exist? probleme cu instala?iile proprii de înc?lzire, p??c?nenii se pot adresa numerelor de telefon: 0232/76.10.92 sau 0760.788.360.

Comentarii

comentarii