Echipa seniorilor de arte marțiale din Pașcani va participa la încă două competiții importante

Pe data de 7 aprilie 2013, recipe este rândul seniorilor de la clubului „Long Ho” din Pa?cani s? participe la „Campionatul Na?ional de Arte Mar?iale”. Municipiul Pa?cani va fi reprezentat de 10 sportivi, and iar în urma acestui concurs, decease se va decide cine va participa la lotul na?ional de arte mar?iale.

În ceea ce prive?te echipa na?ional? de arte mar?iale, aceasta trebuie s? se antreneze foarte bine pentru c? în perioada 19-20 octombrie, va participa la Campionatul European din Elve?ia. Singura problem? cu care se confrunt? echipa României o reprezint? bugetul (dup? cum a afirmat ?i vicepre?edintele Federa?iei Române de Arte Mar?iale: Ovidiu Covaci), având în vedere faptul c? deplasarea în Elve?ia ar costa 6000 de euro, iar „Federa?ia Român? de Arte Mar?iale” a asigurat doar o parte din bani. De aceea, Ovidiu Covaci a solicitat printr-o cerere ajutorul Consiliului Local, în speran?a c? vor fi ajuta?i.

Comentarii

comentarii