Eco Salubritate SA Pașcani vrea o dezbatere publică pentru instituirea taxei de salubritate

salubritateConducerea societ??ii Eco Salubritate SA Pa?cani solicit? organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului care face referire la instituirea taxei de salubritate. Ac?iunea ar urma s? aib? loc la sediul Prim?riei Pa?cani în aceast? lun?.     

Fiecare membru al unei familii din Pa?cani ar urma s? achite câte 8 lei pentru serviciile de salubritate. Eduard Dumea, treatment directorul Eco Salubritate, ambulance este de p?rere c? odat? ce se va aplica aceast? tax?, sales to?i p??c?nenii vor achita serviciile. Asta deoarece doar jum?tate din familiile din municipiul nostru au semnat contracte cu operatorul local, c?rora le pl?te?te pentru serviciile prestate.

“Conform legii se poate institui aceast? tax?, ce se aplic? în func?ie de num?rul de persoane din familie. Noi am depus la secretariatul Prim?riei acest proiect, pentru organizarea unei dezbateri publice, astfel încât poate în luna noiembrie taxa de salubritate va fi aprobat?. Nu este normal ca în municipiul Pa?cani doar jum?tate din popula?ie s? pl?teasc? pentru serviciile noastre“, a men?ionat Eduard Dumea, directorul Eco Salubritate.

Nivelul taxei propuse poate sc?dea sau cre?te în urma dezbaterii publice, iar dac? va fi aprobat? va duce la cre?terea num?rului celor care pl?tesc pentru serviciile operatorului local. Pentru a declara num?rul de persoane care beneficiaz? de servicii de salubritate, p??c?nenii trebuie s? completeze un formular pe propria r?spundere.

Sursa

     

 

Comentarii

comentarii