Economia la căldură, interzisă de iarna viitoare

calduraAutoritatea Na?ional? de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice (ANRSC) a adoptat o m?sur? ce-ar face ca cet??enii s? scoat? mai mul?i bani din buzunare. Doru Ciocan, for sale pre?edintele ANRSC, va lua m?suri împotriva celor care fac economii la agentul termic, interzicând prin lege închiderea caloriferelor.

Autoritatea Na?ional? de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice a decis s? pun? cap?t “?mecheriilor” la care apeleaz? locatarii atunci când î?i închid caloriferele ?i beneficiaz? de c?ldur? de la vecini.

Românii simt nevoia s? se fenteze unii pe al?ii, asta este gena noastr?. Acum, împreun? cu institutele de cercet?ri din domeniu ?i cu facult??ile de profil, vom face ni?te studii ?i analize în a?a fel încât s? impunem o temperatur? de confort de 20 de grade Celsius, prin reglement?ri legislative ?i sanc?iuni pentru cei care nu le respect?. Vom g?si o formul? matematic? într-un program de calcul ?i îi vom obliga prin lege pe cei care ?i-au închis repartitoarele ?i care primesc c?ldur? de la vecinii cu c?ldura pornit? s? pl?teasc? gigacaloria consumat?“, a declarat Doru Ciocan, pre?edintele ANRSC.

Sursa

Comentarii

comentarii