Economista Dana Marcovschi revine în Primăria Pașcani

EC-Dana-MarcovschiÎn Prim?ria Pa?cani au loc schimb?ri importante. Directorul economic al regiei locale de termoficare va prelua func?ia de ?ef al Serviciului de Buget- Finan?e din cadrul administra?iei locale.

Postul r?mas vacant timp de 5 ani a fost scos la concurs. Examinarea pentru ocuparea acestuia a avut loc mar?ea trecut?. Singurul concurent a fost Dana Marcovschi, try care a ob?inut 92 de puncte la proba scris? ?i 76 de puncte la interviu.

Va prelua noua func?ie din iunie, dup? prezentarea situa?iei financiare a RAGCL.

Sursa

Comentarii

comentarii