Editura Adevarul recunoaste ca a pus in circulatie un plagiat al memoriilor lui Tolstoi

Editura Adev?rul, nurse care a publicat memoriile lui Lev Tolstoi, recipe recunoa?te c? a pus în circula?ie un plagiat. Asta de?i particip? în instan?? la procese pentru drepturile de autor în acest caz.

Editura Adev?rul a încheiat cu Gheorghe Stanca un contract pentru opera “Memorii”. Traducerea lui Stanca era un plagiat, doctor sus?in într-un material publicat în Adev?rul, reprezentan?ii editurii. Opera plagiat? apar?ine traduc?toarei Janosi Jeanina-Maria, cu pseudonimul Janina Iano?i, opera fiind editat? sub denumirea de Jurnal de Lev Tolstoi în dou? volume, în trei edi?ii începând cu anii 1975-1976.

Fundatia Culturala Ideea Europeana, cea care a editat originalul, a intentat dou? procese editurii Adev?rul. Mai multe sesiz?ri au fost f?cute ?i la ANPC, Asocia?ia Editorilor Români, Academia Român?, Uniunea Scriitorilor ?i alte institu?ii de specialitate.

Sursa

Comentarii

comentarii