Efectele neaşteptate ale reţelelor sociale

retele-socialeFie c? ai un cont pe Facebook, treatment Instagram, Snapchat, What’s App sau Twitter – modul în care comunici cu prietenii t?i este în continu? schimbare.

A p?stra leg?tura cu oamenii apropia?i nu mai implic? neap?rat întâlniri ?i discu?ii f??? în fa??. Rela?ia s-a transferat la ecranele luminoase ale smartphone-urilor sau tabletelor, culminând cu faptul c? peste un miliard de persoane folosesc zilnic Facebook-ul. Re?elele sociale au devenit pentru tot mai mul?i oameni un soi de a doua natur? – dar ce impact are aceast? schimbare asupra creierului?

Într-un studiu recent, cercet?torii de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA) au folosit imagistica prin rezonan?? magnetic? (IRM) pentru a scana creierele a 32 de adolescen?i în timp ce foloseau o aplica?ie asem?n?toare cu Instagram. Analizând activitatea din diferite regiuni ale creierului în timp ce subiec?ii foloseau aplica?ia, echipa de cercet?tori a descoperit c? anumite regiuni erau activate de like-uri, iar centrul de recompens? al creierului devenea în mod special activ.

În momentul în care adolescen?ii aflau c? pozele lor au primit multe like-uri, se produce o activare semnificativ? în circuitul de recompes? al creierului. “Este vorba despre acelea?i regiuni care r?spund în momentul în care vedem pozele unei persoane  pe care o iubim sau când câ?tig?m bani”, explic? autorul principal al studiului Lauren Sherman.

Voluntarilor li s-au ar?tat peste 140 de imagini în care like-urile s-a crezut c? erau de la prietenii lor, dar care apar?ineau de fapt echipei de cercetare.

Ca parte a experimentului, participan?ilor li s-au ar?tat o serie de poze “neutre” cu mâncare sau prieteni ?i poze “riscante” cu alcool ?i ?ig?ri. Dar tipul imaginii nu a avut niciun impact asupra num?rului de like-uri date de voluntari. Ace?tia aveau tendin?a s? dea like unor poze deja foarte populare, indiferent de ce anume prezentau. Acest tip de comportament ar putea conduce la o influen?? atât pozitiv?, cât ?i negativ? din partea prietenilor din mediul online.

Sherman consider? c? aceste rezultate ar putea avea implica?ii importante în ceea ce prive?te aceast? grup? de vârst?.

“Circuitul recompensei este considerat sensibil în mod special în perioada adolescen?ei. Asta ar putea explica, cel pu?in partial, de ce adolescen?ii sunt utilizatori atât de avizi ai re?elelor sociale”,  atrage aten?ia cercet?torul.

Adolescen?a este o perioad? foarte important? pentru ceea ce înseamn? educa?ia social?. Odat? cu ascensiunea re?elelor sociale, Sherman crede c? s-ar putea s? înv???m s? citim like-uri ?i share-uri în locul expresiilor faciale.

Cu toate acestea, studiul s-ar putea s? nu fie aplicabil la toat? lumea, atrage aten?ia Dr. Iroise Dumontheil de la Birkbeck University. „Studiul a folosit doar adolescen?i a?a c? nu se poate sus?ine cu certitudine dac? doar adolesce?ii reac?ioneaz? diferit la re?elele sociale sau s-ar putea s? fie ?i cazul adul?ilor.”

Dumontheir consider? c? re?elele sociale afecteaz? creierul, în special plasticitatea acestuia – modul în care creierul se dezvolt? ?i se transform? dup? ce experimenteaz? anumite evenimente.

„Când înve?i ceva nou sau ai o experien??, se encodeaz? în creierul t?u, ?i asta se petrece prin schimb?ri subtile în ceea ce prive?te puterea conexiunilor dintre neuroni”, explic? Dumontheil.

De exemplu, un studiu arat? c? materia alb? din creierele adul?ilor s-a modificat pe m?sur? ce au înv??at s? jongleze pe o perioad? de câteva luni.

S-a descoperit c? dac? scanezi creierele adul?ilor înainte de a înv??a s? jongleze ?i apoi trei luni mai târziu, po?i vedea schimb?ri în structura creierului. Timpul petrecut pe re?ele sociale ar putea, în consecin??, s? conduc? la dezvoltarea ?i modificarea creierului.

„S-ar putea s? fim mai pu?in buni la citirea unor expresii subtile pe fe?ele celor din jur, dar am putea fi mult mai rapizi când vine vorba despre monitorizarea a ceea ce se întâmpl? în grupul nostru de prieteni. ”, puncteaz? Dumontheil.

În cele din urm?, sunt aceste abilit??i un lucru bun sau r?u? Nu neap?rat. “Este doar o modalitate în care ne adapt?m mediului nostru.”, consider? cercet?torii.

Sursa

Comentarii

comentarii