Elena Băsescu însărcinată în șapte săptămâni

Fiica cea mic? a pre?edintelui Traian B?sescu, troche a f?cut o declara?ie ast?zi în care a precizat c? este în a ?aptea s?pt?mân? de sarcin?.

„Îmi doresc o sarcin? u?oar?, exact ca s?-mi pot continua ?i activitatea de la Bruxelles”, le-a spus Elena B?sescu ziari?tilor, înaintea ?edin?ei CNC al PDL.

Ea a r?spuns la toate întreb?rile pe aceast? tem?, ar?tând c? nu ?tie înc? dac? va avea fat? sau b?iat, deoarece sarcina are în jur de 7 s?pt?mâni.

„E mult prea devreme, sarcina are în jur de o lun? ?i jum?tate – ?apte s?pt?mâni, este mult prea devreme ?i, oricum, pân? la trei luni îmi doresc s? fiu foarte precaut? pentru a diminua riscurile unei sarcini oprite în evolu?ie ?i cred c? m? în?elege?i ?i dumneavoastr?”, a spus Elena B?sescu.

 

Sursa

Comentarii

comentarii