Elev pășcănean, premiat la un important concurs de matematică

premiiCristian Vintur, see elev în clasa a XI-a la Colegiul Na?ional “Mihail Sadoveanu ” Pa?cani, here a ob?inut premiul III la prestigiosul concurs Gazeta Matematic? & ViitoriOlimpici.ro, edi?ia a V-a, desf??urat în perioada 18-23 august la Câmpulung Muscel, jude?ul Arge?.

Concursul este de  nivel ridicat, are dou? p?r?i, iar în prima parte sunt 8 etape. În fiecare etap?, concurentul are de citit un articol, de rezolvat online un test ?i patru probleme de un nivel ridicat. Excep?ie face etapa 8 care este de cercetare. Concurentul trebuie s? conceap? un articol original de matematic? pe care îl va prezenta în tab?r? dac? juriul îl selec?ioneaz?. Tot în prima parte, pentu a-?i m?ri punctajul, elevul trebuie s? rezolve  probleme din Gazeta Matematic? numerele din octombrie-mai (7 reviste).

În iunie se face punctajul total, ponderat: teste+probleme etape+probleme gazet?. În medie, primii 20 pe fiecare nivel (elevi din clasele IV-XII) sunt  invita?i s? participe la tab?ra din Câmpulung Muscel (etapa 2). În tab?r? se desf??oar? activit??i interesante, se ?in lec?ii, conferin?e, are loc proba scris? a concursului (se pot ob?ine între 0 ?i 21 puncte), apoi proba oral? (note de la 1 la 10), se face un clasament pentru aceast? etap?, apoi acest concurs maraton se încheie cu clasamentul final ?i festivitatea de premiere. Participan?ii la etapa 2 în general sunt olimpici na?ionali, interna?ionali sau viitori performeri în matematic? ?i ?tiin?e. În decursul celor cinci edi?ii, din Pa?cani la etapa 2 s-au calificat urm?torii elevi: ?erban Roberta, edi?ia 1, men?iune, Cr?ciun ?tefana, edi?ia 3, Buzatu Andreea, edi?ia 4, Vintur Cristian la toate cele cinci edi?ii, de fiecare dat? fiind premiant.

Sursa

 

Comentarii

comentarii