Elevii Colegiului „CF Unirea”, fruntași la etapa județeană a concursurilor SNAC

Anul acesta, discount în cadrul Strategiei Na?ionale de Ac?iune Comunitar?, online  au avut loc mai multe ac?iuni de implicare comunitar? în regim devoluntariat, pill cu ocazia c?rora s-au desf??urat ?i unele concursuri pe mai multe etape.

Astfel, peste 100 de elevi ai Colegiului Tehnic „CF Unirea”, s-au implicat în diverse ac?iuni de voluntariat, realizând vizite în ora?ul nostru bolnavilor interna?i în spital ?i b?trânilor afla?i la azil.

În consecin??, la etapa jude?ean? a concursului „Scrisoare c?tre prietenul meu” care vrea s? pun? în voloare sentimentele pe care elevii le-au tr?it la întâlnirea cu „aproapele” aflat în nevoie, un num?r de 3 elevi ai Colegiului au ob?inut premii.

Este vorba de eleva Onea Roxana, de la clasa a IX-a H, care a ob?inut premiul I, eleva Stefan Ramona, de la clasa a XII-a E, care a ob?inut acela?i premiu, ?i o men?iune ob?inut? de eleva C?rbune M?d?lina, de la clasa a XI-a E. Pe de alt? parte, la Concursul „Dincolo de cuvintele rostite”, competi?ie care a pus în valoarea expresivitatea sentimentelor elevilor în materie de desen, al?i doi elevi ai institu?iei au ob?inut premii la aceea?i faz? jude?ean?.

Vorbim despre Hanganu Andreea, de la clasa a IX-a E, care a ob?inut premiul al II-lea ?i de dou? men?iuni ob?inute de elevii Dasc?lu Gabriel, de la clasa a IX-a ?i de Punei Roxana, de la clasa a VII-a.

To?i elevii Colegiului Tehnic „CF Unirea”, care au ob?inut aceste rezultate frumoase, au fost coordona?i de profesorul de religie Spataru Mugurel.

Comentarii

comentarii