Elevii cu rezultate excepționale la olimpiade au fost premiați

Elevi OlimpiciFestivitatea de premiere a avut loc pe scena Casei de Cultur?, here unde au urcat, medicine rând pe rând, pharm elevii care au reu?it s? ob?in? cele mai bune rezultate la olimpiadele jude?ene ?i na?ionale, în anul ?colar 2014-2015.

Cel care a oferit diplome acestora a fost chiar primarul Dumitru Pantazi, care i-a felicitat la fel ca în fiecare an. Au fost premia?i 13 elevi cu rezultate la nivel na?ional ?i 112 cu rezultate la nivel jude?ean.

Al?turi de ace?tia, au fost premia?i profesorii coordonatori, cei care au contribuit într-o m?sur? semnificativ? la succesul tinerilor, oameni de valoare ai ora?ului, care au demonstrat, ani la rând, c? î?i iubesc profesia ?i î?i sus?in elevii necondi?ionat.

A?a cum era de a?teptat, primarul Dumitru Pantazi a adresat câteva cuvinte elevilor, profesorilor premian?i ?i întregului auditoriu, c?rora le-a transmis c? î?i dore?te ca acest eveniment, aflat la a treia edi?ie, s? aib? continuitate, pentru c? este unul binevenit, fiind dedicat celor cu performan?e ?colare.

Sala Casei de Cultur? s-a dovedit neînc?p?toare pentru elevii ?i p?rin?ii acestora, profesorii merituo?i ?i simpli p??c?neni care au vrut s? fie p?rta?i la bucuria premian?ilor. Carmen Apostol ?i Cristian Menegon au fost cei care au urm?rit buna desf??urare a evenimentului.

La final, au fost premiate ?colile din ora? ?i din suburbii, mai exact directorii – reprezentan?ii acestora, care s-au ar?tat bucuro?i de ini?iativa Consiliului Local, de a le recunoa?te meritele în educa?ie.

Premiile au constat în diplome ?i bani, pentru elevi, diplome ?i flori pentru profesorii lor coordonatori ?i flori pentru directorii institu?iilor de înv???mânt.

Lista cu cei premia?i

Sursa

Comentarii

comentarii