Elevii din clasele I-IV pot învăța gratuit limba germană

cursElevii din clasele I-IV, look de la Liceul “Nicolae Iorga” din Pa?cani, malady au ocazia s? petreac? o parte din timpul liber, doctor înv??ând gratuit limba german?.

Este vorba despre un proiect deosebit, pus la cale de o profesoar? cu dubl? specializare, Geografie-German?, ?i cu mult? dorin?? de munc? pentru dezvoltarea elevilor s?i. Aceasta s-a gândit în primul rând, la faptul c? are astfel posibilitatea s? aduc? ceva inedit pentru elevii ora?ului ?i pentru p?rin?ii acestora.

În principiu, programul se adreseaz? elevilor din ciclul primar, de la “Nicolae Iorga”, dar profesoara a declarat c? îi va primi pe to?i cei care se vor ar?ta interesa?i de ini?iativa sa ?i vor vrea s? înve?e germana.

În condi?iile în care posibilit??ile copiilor no?tri sunt destul de reduse la nivelul comunit??ii p??c?nene, în ceea ce prive?te petrecerea timpului liber, m-am gândit c? este bine s? venim cu ceva inedit la nivelul acestei comunit??i locale. Ceva care s? prind? contur ?i s? plac? copiilor no?tri dar s? vin? ?i în sprijinul familiei care va ?ti c? are copilul într-un loc unde înva?? un lucru care se cere pe pia?a educa?ional?. Este un proiect pe care mi-l doresc de doi ani de zile dar abia acum am reu?it s? intervin prin acest program voluntar care se adreseaz? copiilor de pe nivelul cursului primar dar nu vom da înapoi nici dac? vom avea solicit?ri pe nivel gimnazial sau liceal, nu vom da înapoi”, a declarat Mariana Botezatu.

Cursurile încep pe 7 iulie 2015 ?i se desf??oar? timp de o lun? de zile, adic? pân? pe data de 10 august 2015, mar?ea ?i joia fiec?rei s?pt?mâni, timp de dou? ore, începând cu orele 10.00. În prima or?, copiii vor accesa elemente de limb? germanic? iar în cea de-a doua se vor studia elemente de art?, cultur? ?i civiliza?ie germanic?. Totul va fi desf??urat într-o atmosfer? destins? pentru ca, cei mici s? înve?e în joac?. Ba mai mult, profesoara de german? le preg?te?te copiilor chiar ?i câteva elemente din gastronomia germanic?, pentru a-i face s? prind? drag de aceast? limb?.

“Este mult mai indicat s? acces?m aceste pârghii pentru c? nivelul de procesare a informa?iei în special pe pilon lingvistic germanic este mult mai facil la copiii mici. Ei studiaz? doar o limb? modern? ?i atunci este mult mai u?or s? intervin cu un nou filon de limb? mai pu?in accesibil? copiilor. Germana este iubirea copiilor ?i neputin?a adul?ilor. Copiii vor prinde din mers ?i din joac?”, a declarat Mariana Botezatu.

Sursa

Comentarii

comentarii