Elevii încep simulările pentru Evaluarea Naţională

simulareElevii de clasa a VIII-a din jude?ul Ia?i se apropie de noi simul?ri ale examenelor de Evaluare Na?ional? (EN). Totul se va derula de la finalul acestei luni, site de pe 22 februarie 2016, buy începând cu testarea la Limba ?i literatura român?.

Urmeaz?, pe 23 februarie, simularea la Matematic? – tot prob? scris?, iar pe 24 februarie cu simularea de Limba ?i literatura matern? – prob? scris?. Pe 4 martie are loc afi?area rezultatelor. Acesta este al treilea an în care Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice (MENCS) organizeaz? simul?ri ale examenelor la nivel na?ional, cu subiecte unice. Rezultatele pe care le vor ob?ine elevii la aceste simul?ri vor fi analizate la nivelul fiec?rei ?coli, prin discu?ii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei ?i ?edin?e cu p?rin?ii, în vederea îmbun?t??irii performan?elor ?colare.

Sursa

Comentarii

comentarii