Elevii intră în febra evaluarii naţionale

bac-bacalaureat-proba-examen-560x390În sala de examen elevii nu vor avea voie cu ghiozdane, diagnosis telefoane, discount manuale, dic?ionare, noti?e ?i alte obiecte. Intrarea în clas? va fi permis? între orele 8:30 ?i 9:00.

 Candida?ii de la Evaluarea Na?ional? nu au voie s? intre în sala de examen cu ghiozdane, telefoane, manuale, dic?ionare, noti?e ?i alte obiecte, iar dac? sunt prin?i copiind, sunt elimina?i din examen, potrivit ordinului de ministru care reglementeaz? organizarea ?i desf??urarea Evalu?rii Na?ionale. În zilele în care se sus?in probele de la Evaluarea Na?ional?, candida?ii trebuie s? se prezinte în sala de examen pân? la ora 8:30 diminea?a, urmând ca la 9:00 s? înceap? proba, care dureaz? dou? ore, pân? la 11:00. Prima prob? din cadrul Evalu?rii Na?ionale are loc luni, la Limba ?i Literatura Român?, urmând ca mar?i s? fie sus?inut? proba la Limba Matern? ?i miercuri, proba la Matematic?.

În ceea ce prive?te accesul în s?lile de examen, elevii sunt a?eza?i alfabetic câte unul în banc?, iar pe u?a de la intrarea este o list? cu numele candida?ilor distribui?i în sala respectiv?.  Potrivit regulilor de examen, candida?ii nu au voie s? intre în s?li cu ghiozdane, rucsacuri, saco?e sau po?ete, care trebuie l?sate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilit? de comisia din unitatea de înv???mânt. Elevii care refuz? depozitarea obiectelor nu vor fi primi?i în examen.  De asemenea, candida?ii nu au voie s? aib? manuale, c?r?i, dic?ionare, culegeri, formulare, memoratoare, noti?e, însemn?ri, rezumate, ciorne sau lucr?ri ale altor candida?i, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Nu au voie s? aib? telefoane mobile, c??ti audio, precum ?i orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet, la re?ele de socializare, ?i care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candida?i sau cu exteriorul.  Potrivit regulilor, candida?ii nu au voie s? comunice între ei sau cu cineva din exterior, s? copieze, s? transmit? materiale care permit copiatul sau s? schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, noti?e sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Candida?ii semneaz? un proces-verbal în care se reg?sesc aceste reguli. Înc?lcarea regulamentului este considerat? fraud? sau tentativ? de fraud?, iar candida?ii care încearc? s? fraudeze vor fi elimina?i de la prob?, indiferent dac? materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu, candida?ii elimina?i vor primi nota 1. Subiectele primite de elevii care sus?in Evaluarea Na?ional? de la clasa a VIII-a vor fi publicate pe site-ul subiecte.edu.ro, care apar?ine Ministerului Educa?iei.

Subiectele primite de elevi la probele Evalu?rii Na?ionale se vor publica, în zilele de examen, în jurul orei 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro. Examenul de Limba Român? este structurat în dou? subiecte mari, cu dou? texte la prima vedere pe baza c?rora elevii trebuie s? r?spund? la mai multe întreb?ri. Elevii vor sus?ine luni proba la Limba Român?, mar?i vor avea proba la Limba Matern?, iar miercuri vor sus?ine proba la Matematic?. Ponderea Evalu?rii Na?ionale pentru admiterea la liceu este de 75%, restul de 25% fiind ponderea notelor din ?coala general?.

Sursa

 

Comentarii

comentarii