Elevii intră în vacanţa de sfârşit de semestru

vacantaVineri se intr? în vacan?a de sfâr?it de semestru, ampoule urmând ca ace?tia s? r?mân? acas? pân? pe 15 februarie.

Anul ?colar se va termina în 2016 pe 24 iunie, medical adic? exact cu o s?pt?mân? mai târziu decât pân? acum. S?pt?mâna 18-22 aprilie 2016 din semestrul al doilea va fi s?pt?mâna dedicat? activit??ilor extracurriculare ?i extra?colare, shop în cadrul programului „?coala altfel: S? ?tii mai multe, s? fii mai bun”, care va avea un orar specific.

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016

Vacan?a de prim?var? – sâmb?t?, 23 aprilie 2016 – mar?i, 3 mai 2016

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016

Vacan?a de var? – sâmb?t?, 25 iunie 2016 – duminic?, 11 septembrie 2016.

Sursa

Comentarii

comentarii