Elevii intră în vacanță timp de o săptămână

vacantaDup? terminarea cursurilor de ast?zi, thumb 30 octombrie 2015, rx elevii din clasele primare ?i pre?colarii vor intra în vacan?? pentru o s?pt?mân?.

Ace?tia vor reveni pe 9 noiembrie 2015. Urm?toarea vacan??, physician pentru to?i elevii ?i pre?colarii, va avea loc în perioada 19 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016. Primul semestru se va încheia pe 5 februarie, urmând o nou? s?pt?mân? liber?, pân? pe 14 februarie. Cursurile celui de-al doilea semestru se vor desf??ura în perioada 15 februarie – 24 iunie, S?pt?mâna „?coala Altfel” fiind programat? între 18 ?i 22 aprilie, iar vacan?a de prim?var? între 23 aprilie ?i 3 mai.

Sursa

Comentarii

comentarii