Elevii se vor bucura de o scurtă vacanță de primăvară

În perioada 8-15 aprilie, diagnosis elevii din înv???mântul preuniversitar ?i pre?colarii se vor bucura de vacan?a de prim?var?, urmând ca pe data de 21 iunie s? se încheie anul ?colar. Între 1-6 mai, copiii ?i de asemenea,  bugetarii vor mai avea o minivacan?? de Pa?te. Tezele se vor sus?ine pân? la data de 25 mai, vacan?a de var? începând pe 22 iunie ?i pe 8 septembrie încheindu-se. Elevii care termin? clasa a VIII-a vor încheia anul ?colar pe 14 iunie ?i vor sus?ine examenul de Evalure Na?ional? la român? ?i matematic? în perioada 17-19 iunie iar pentru elevii din clasa a XII-a, anul ?colar se termin? pe 31 mai, examenul de bacalaureat sus?inându-se în perioada 10 iunie-5 iulie. Rezultatele finale vor fi afi?ate pe 12 iulie.

Sursa

Comentarii

comentarii