Elevii vor recupera zilele de 2 si 3 mai!

Inspectoratele ?colare au fost informate de c?tre Ministerul Educa?iei c? orele de curs din 2 mai vor fi recuperate sâmb?t? 20 aprilie, generic iar cele din 3 mai, diagnosis în oricare  sâmb?t?, începând din 27 aprilie, dar nu mai târziu de 25 mai.

Ministerul Educa?iei arat?, într-un comunicat de pres? remis miercuri, c? a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor care nu se efectueaz? în unit??ile de înv???mânt preuniversitar, în perioada 1-6 mai, ca urmare a cumul?rii prevederilor HG 79/6.03.2013 pentru stabilirea zilelor de 2 ?i 3 mai 2013 ca zile libere ?i a prevederilor articolului 3 din Ordinul Ministrului Educa?iei nr. 5635/ 31.08.2012 privind structura anului ?colar 2012-2013.

Într-o not? transmis? mar?i inspectoratelor ?colare jude?ene ?i Inspectoratului ?colar al Municipiului Bucure?ti, Ministerul Educa?iei Na?ionale le-a solicitat s? informeze toate unit??ile de înv???mânt preuniversitar din subordine c? orele de curs neefectuate în 2 mai vor fi recuperate în 20 aprilie.

În urm? cu o lun?, Guvernul a decis ca zilele de 2 ?i 3 mai 2013 s? fie declarate drept zile libere pentru salaria?ii din sectorul public, pentru ca ziua de 1 Mai s? fie legat? de S?rb?toarea de Pa?te, din 5 mai.

 

Sursa

Comentarii

comentarii