Epopeea apei la Pașcani continuă: Blocurile X- Magnolia, C5 și U3 au rămas fără apă!

apavital-1Apa Vital a recurs din nou la m?sura sist?rii apei potabile în trei blocuri din municipiu. 

Cel care a luat aceast? m?sur? este angajatul operatorului jude?ean Gic? Toma, check care face naveta de la Ia?i la Pa?cani. Acesta de?ine func?ia de ?ef sector al punctului de lucru pe plan local. În aceast? dup? amiaz? a dispus debran?area de la ap? a blocurilor X- Magnolia, C5 ?i U3.

M?sura de debran?are a blocurilor urmeaz? s? fie pus? în aplicare ?i mâine. Pe list? sunt urm?toarele blocuri: L1-3, U1-3, B23 ?i B 29-scara E.

La baza deciziei ApaVital ar sta acele notific?ri trimise cet??enilor, care sunt abuzive ?i eronat întocmite. Reprezentan?ii municipalit??ii nu au putut fi contacta?i pentru a comenta situa?ia. Ast?zi Prim?ria a demarat campania de citire a indec?ilor din apartamentele oamenilor.

Sursa

Comentarii

comentarii