Este nevoie de sânge pentru bolnavii oncologici

un-asistent-medical-de-la-coltea-cercetat-dupa-ce-vrut-sa-vanda-sangele-destinat-unui-pacient-18463250Medicii de la Institutul Regional de Oncologie care amân? zilnic interven?ii chirurgicale fac apel la cet??eni s? doneze sânge pentru bolnavii din spitale care au nevoie de transfuzii.  

Speciali?tii invit? popula?ia s? contribuie la salvarea bolnavilor care au nevoie de interven?ii chirurgicale, pills dar care nu pot fi opera?i pentru c? IRO nu are suficient sânge. 

„Nevoia de sânge este o problem? cunoscut? în sistem pentru care fiecare medic, pharmacy fiecare spital, tadalafil caut? solu?ii. Noi apel?m la rudele bolnavilor, le d?m câte un flutura? ?i îi îndemn?m s? mearg? s? doneze la centrul de transfuzii. Avem interven?ii chirurgicale care se amân? pentru c? nu se poate intra în sal? f?r? o rezerv? de sânge”, a precizat ec. Mirela Grosu, manager IRO.

Conducerea IRO a ar?tat c? medicii curan?i ai bolnavilor analizeaz? fiecare caz care urmeaz? s? fie operat ?i c?, în func?ie de necesarul de sânge, solicit? rudelor s? caute donatori în Ia?i sau în jude?ele din care provin.

Potrivit conducerii Centrului Regional de Transfuzii Ia?i, pentru a asigura nevoile spitalelor, în centru ar trebui s? se înregistreze zilnic câte 70-80 de donatori care s? poat? dona sânge. 

„S?pt?mâna trecut?, de miercuri spre final au fost mai mul?i donatori. Noi am transmis IRO unit??i pentru fiecare grup?, poate a fost o problem? cu 0 pozitiv pentru c? am direc?ionat mai multe la Pediatrie, pentru cazul cu feti?a cu picioarele strivite. Ast?zi îns? iar am avut mai pu?ini donatori”, a ar?tat Alina Ple?u, medic de laborator la CRTS.

Condi?ii minime pentru donarea de sânge

– greutatea peste 58 Kg la femei ?i 60 kg la b?rba?i; pentru persoanele subponderale, se calculeaz? IMC (indicele de mas? corporal?) care trebuie s? fie peste 18,5;

– tensiunea arterial? sistolic? (maxim?) cuprins? între 100 mm Hg ?i 180 mm Hg;

– puls regulat, 50 -100 b?t?i/minut.

Criterii de excludere permanent?

– afec?iuni cardiovasculare (inclusiv hipertensiunea arterial? cronic? în tratament, angina pectoral?); traumatisme craniene cu sechele; etilism cronic; schizofrenie; epilepsie; hepatit? cronic?, ciroz? hepatic?; sifilis; pancreatit?; cancer, leucemii; diabet zaharat; tuberculoz?; hiperlipidemie; alergie sever?; boli endocrine; lupus eritematos diseminat ?i alte colagenoze; psoriazis generalizat;

– persoanele pensionate medical, indiferent de diagnosticul de pensionare.

Criterii de excludere temporar?

– boli infec?ioase ( viroze, osteomielit?, toxoplasmoz?, grip?, malarie);

– examinare endoscopic?, transfuzii, interven?ii chirurgicale, tatuaje, contact apropiat cu persoane cu hepatit? , HIV;

– vaccin?ri; sarcin?, al?ptare; tratamente dentare;

– consum de alcool în ultimele 72 de ore;

– consum de medicamente.

Cum ?i unde pot dona sânge în Ia?i

Centrul Regional de Transfuzie Sanguin? (CRTS) Ia?i este situat pe str. Nicolae B?lcescu, nr. 21, la câteva minute distan?? de Spitalul „Sf. Spiridon“ Ia?i. Programul de lucru cu publicul este luni pân? joi, între orele 7-11.

Este recomandat ca înainte de prezentarea la centrul de donare s? se ia un mic dejun u?or, f?r? alimente grase, s? se consume lichide (ceai, sucuri de fructe). Nu se fumeaz? înainte de donare.

Poten?ialul donator de sânge se prezint? la fi?ierul centrului de transfuzie, cu un act de identitate, în original (buletin sau carte de identitate / carnet de conducere eliberat în România / pa?aport/ document provizoriu de identitate/ carnet de serviciu, în cazul militarilor). Actele de identitate nu trebuie s? fie expirate!

Aici se întocme?te fi?a donatorului, apoi se completeaz? un chestionar. Este foarte important ca informa?iile furnizate de donator în chestionar ?i la consulta?ia medical? s? fie adev?rate! Dup? semnarea chestionarului, prin care donatorul î?i d? „consim??mântul informat“, urmeaz? prelevarea de sânge din deget, pentru determinarea hemoglobinei, glicemiei, grup si Rh.

Urmeaz? consulta?ia medical? care const? în m?surarea tensiunii arteriale, a frecven?ei cardiace, cânt?rire, verificarea chestionarului, completarea fi?ei cu istoricul medical al poten?ialului donator, recomand?ri. În urma acestei examin?ri, medicul decide dac? persoana este eligibil? pentru donarea de sânge.

Comentarii

comentarii