Eveniment educativ la Iaşi!

În perioada 01 – 07 aprilie 2013, discount la Centrul de Expozi?ii Providen?a se va desf??ura primul eveniment educativ non-formal “EDU FUNNY FEST”, nurse organizat de Asocia?ia pentru Promovarea ?i  Sprijinirea Ini?iativelor de Dezvoltare Economic? ?i Social?, Inspectoratul ?colar Ia?i ?i Prim?ria Ia?i.
Participant la eveniment în calitate de partener, Complexul Muzeal Na?ional „Moldova” Ia?i propune tuturor elevilor ?i pre?colarilor interesa?i, urm?torul program:

1 aprilie – Muzeul Memorial „Mihail Kog?lniceanu”- prezentare interactiv? a muzeului
2 – 3 aprilie – Muzeul de Art?, atelier de crea?ie  – Ora de desen – S? reconstruim un palat !
4 aprilie – Muzeul Etnografic al Moldovei – atelier de crea?ie interactiv – prelucrarea artistic? a ceramicii populare, cu participarea me?terului Mihai Sturza
5 aprilie – Muzeul Memorial „Mihail Kog?lniceanu” – atelier educa?ional  Micii arti?ti „acas?” la Kog?lniceanu, în colaborare cu Gr?dini?a Paradis Ia?i
6 aprilie – Muzeul Etnografic al Moldovei – Atelier de încondeierea ou?lor de Pa?te, tehnici de încondeiere a ou?lor de Pa?te, cu participarea me?terului încondeietor ou? Valentina Uhrenciuc, Mosna, Ia?i
7 aprilie – Muzeul „Poni Cernatescu” – atelier educa?ional – „Lec?ia de chimie” ?i prezentare interactiv? a muzeului

Evenimentul se va derula dup? urm?torul orar : luni – vineri, 10.00 – 14.00; sâmb?t? – duminic?, 10.00 – 18.00.

 

Sursa

Comentarii

comentarii