Eveniment sportiv cu scop caritabil

miscarea inseamna viata v

P??c?nenii sunt a?tepta?i duminic?, advice 12 iunie 2016, pe stadionul municipal, unde, timp de dou? ore vor face sport în aer liber. Evenimentul are scop caritabil, pentru a ajuta trei tineri cu probleme de s?n?tate din municipiul Pa?cani.

Evenimentul sportiv – Mi?carea înseamn? via??, edi?ia cu num?rul V se va desf??ura începând cu ora 13:30. Intrarea este liber? ?i sunt a?tepta?i s? ia parte la eveniment to?i doritorii de mi?care. Dona?iile nu sunt obligatorii, dar sunt binevenite.

Evenimentul va debuta cu 25 de minute de antrenament func?ional sus?inut de echipa Rebrand. Apoi, 20 de minute de Zumba al?turi de Instructorul Lucian Liciu. Prima parte a evenimentului se încheie cu 10 minute de Karate ISSHINRYU coordonat de Grigorovici Bogdan.

În timp ce voluntarii se vor ocupa cu amenajarea atelierelor, o brigad? special? a Jandarmeriei din Ia?i va efectua 15 minute de lupta corp la corp ?i tehnici de auto-ap?rare.

„Ne dorim prin aceast? edi?ie s? oferim o aten?ie deosebit? categoriilor defavorizate din Pa?cani, care nu se bucur? în mod obi?nuit de ini?iative care s? se încadreze în conceptul sportul pentru to?i. În acest sens, banii pe care vom reu?i s? îi adun?m de la participan?i/sponsori/parteneri/orice alt? entitate public? sau privat? care dore?te s? contribuie la atingerea acestui scop caritabil pe care ni-l propunem, îi vom direc?iona anul acesta c?tre Macovei Corneliu Lucian – care sufer? de distroifie muscular? ?i Epure Elena M?lina – bolnav? de cancer de piele”, declar? organizatorii.

Vor fi 5 ateliere pentru fotbal, un atelier pentru arte mar?iale, un atelier pentru rugby, 4 ateliere pentru volei, 3 ateliere pentru tenis de picior, un atelier pentru jocuri adaptate copiilor cu nevoi special, 2 ateliere – jocurile copil?riei, un atelier pentru atletism – ?tafet?, un atelier pentru circuit de for??, un atelier de aventur? montan?, un atelier pentru parkour, mult? voie bun?, voluntarii care vor ajuta ?i mult? energie pozitiv?.

La sfâr?it va fi o tombol?, iar premiile constau în tricouri Mi?carea înseamn? via?? ?i 2 biciclete.

Este a?teptat un num?r cât mai mare de participan?i!

?inuta obligatorie: echipament sportive, ap? plat? ?i mult? energie!

 

Sursa

Comentarii

comentarii