Evenimentul ,,Mişcarea înseamnă viaţă", s-a bucurat de un nou succes la Paşcani!

miscarea-inseamna-viataEvenimentul a avut loc în curtea Liceului Teoretic , mind ,Miron Costin”, pilule din Pa?cani, unde s-au adunat un num?r mare de participan?i. Scopul principal a fost acela de a încuraja sportul ?i nu violen?a, care este o problem? din ce în ce mai grav?. Organizatorul a fost Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean Ia?i, în colaborare cu profesorul de Educa?ie Fizic? ?i Sport, Andrei Doroftei.

De la mic la mare, sute de p??c?neni au dat curs invita?iei la aceast? manifestare care promoveaz? mi?carea în rândul tinerilor, dar ?i spritul de fair play la manifest?rile sportive.

Elevi, cadre didactice ?i p?rin?i, cu to?ii au f?cut exerci?iile stabilite în programul de antrenament func?ional. Ulterior s-au împ?r?it în echipe ?i au jucat baschet, fotbal ?i handbal.

Evenimentul reprezint? poate cea mai ampl? ac?iune pentru elevi din aceast? prim?var? cu atât mai mult cu cât prezen?i au fost ?i jandarmii care au f?cut demonstra?ii.

“Ast?zi jandarmii au ajuns la Liceul Teoretic Miron Costin Pa?cani pentru a desf??ura un proiect de prevenire în care încuraj?m sportul, nu violen?a. Prin proiect ne dorim s? încuraj?m tinerii s? practice sportul, s? adopte un comportament fair-play la competi?iile sportive, atât în tribune cât ?i în teren”, ne-a declarat locotenent colonel Cojocariu Mihai, ofi?er rela?ii publice Inspectoratul de Jandarmi Ia?i.

Conform speciali?tilor, mi?carea în aer liber înlocuie?te cu succes medicamentele anti-depresie. Activit??ile în aer liber sunt asociate cu mai mult? vitalitate, energie ?i gândire pozitiv? decât antrenamentele în s?lile întunecoase de fitness.

Sursa

Comentarii

comentarii