Excursie cu fonduri europene, prin România

excursii_romaniaExcursie de neuitat pentru câ?iva elevi de la o ?coal? din Pa?cani. Ei au mers în inima României, sovaldi sale acolo unde au avut ocazia s? viziteze locuirle importante din Bra?ov sau Sibiu. Evenimentul a avut loc datorit? unui poriect accesat de conducerea ?colii.

În luna iunie 2016, elevii de la ?coala Gimnazial? Lunca Pa?cani, categoria de vârst? 6 – 11 ani au beneficiat de o vizit? de documentare de dou? zile, organizat? pe ruta Lunca – Pa?cani – Sibiu, finan?at? din bugetul proiectului Erasmus +, Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages Across Europe). În activitatea de documentare au mers un num?r de 21 elevi ?i 6 profesori.

Selec?ia elevilor participan?i la aceast? activitate s-a f?cut în urma realiz?rii unor proiecte de c?tre elevii, proiecte în care  au avut de prezentat Sibiul – ora? cultural.

Activit??ile la care au participat elevii (vizitarea ora?ului Bra?ov, a ora?ului Sibiu ?i a Castelului Bran ?i identificarea obiectivelor culturale ?i istorice, vizitarea Muzeului Brukenthal ?i studierea operelor de art? ale pictorilor români ?i interna?ionali ?i vizitarea Muzeului Civiliza?iei Populare Tradi?ionale Astra pentru a vedea construc?ii arhitecturale vechi ?i elemente tradi?ionale arhaice) au avut drept scop formarea ?i dezvoltarea capacit??ii de în?elegere a artei ?i aplicarea ei în realizarea lucr?rilor practice prin în?elegerea tehnicilor de lucru a unor pictori români ?i interna?ionali, studierea operelor unor pictori de la Muzeul Brukenthal, identificarea cl?dirilor arhitecturale emblematice ale Sibiului, observarea unor modele de construc?ie arhitectural? veche atent conservat?, dar ?i elemente tradi?ionale ale vie?ii cotidiene arhaice.

Evaluarea elevilor în urma vizitei de documentare a constat în realizarea unor proiecte despre via?a ?i activitatea pictorilor observa?i în cadrul Muzeului Brukenthal ?i realizarea unei expozi?ii cu lucr?ri realizate de elevi, lucr?ri inspirate din operele marilor pictori români.

Comentarii

comentarii