Expoziţia de pictură "Metamorfoze"

       Expozi?ia de pictur? “Metamorfoze” semnat? de plasticianul Ofelia Hu?ul ?i organizat? de Uniunea Arti?tilor Plastici din România – Filiala Ia?i, site poate fi vizitat? zilnic, and în perioada 21 – 31 martie 2013, patient între orele 10.00 -17.00, iar sâmb?ta între orele 10.00 – 14.00 la Galeria Copola Ia?i.

Picturile subtile, rafinate ?i diafane, sunt expuse grupate selectiv în tandem cu st?rile emo?ionale ?i atitudinile care ilustreaz? ideile conceptuale ?i discursul creator al artistei.
Parcursul expozi?ional dimensioneaz? unicitatea compozi?iilor plastice ?i redau interpret?ri care argumenteaz? profunzimea starilor interioare ale pictori?ei.
Vernisajul va avea loc miercuri, 27 martie 2013, ora 15.00. Prezint?: profesor univ. dr. Petru Bejan,  lector univ. dr. Emanuela Ilie ?i lector univ. dr. Horia Costin Chiriac.

Conceptul expozi?iei
Nevoia continu? de a picta are o motiva?ie tandr? ?i explicabil? prin dorin?a inepuizabil? de a d?rui
publicului amator de art?, din tr?irile ?i sim??mintele mele ?i de a-l înc?rca pozitiv.
Este comunicare ?i disponibilitate spre redescopererirea unor forme, ritmuri ?i culori care încânt? privirea ?i treze?te copilul în fiecare dintre noi.
Imaginile imortalizate pe pânz? îmi dezv?luie sufletul ?i sensibilitatea ?i atunci când tot ceea ce creez î?i g?se?te corespondent în sentimentele privitorilor mi se împline?te cel mai frumos vis.
Va invit la Galeria Cupola Ia?i s? v? recunoa?te?i propriile miraje ?i emo?ii în pânzele mele, expuse în cadrul unei expozi?ii personale de pictur?.
V? vor surprinde Metamorfoze inedite redate cu fine?ea unor transparen?e de culori curate, astrale.
Sunte?i a?tepta?i pentru a ne bucura împreun? de mesajele benefice ale lucr?rilor uitând pentru c?teva clipe de stresul cotidian!

Sursa

Comentarii

comentarii