Expoziţia "Exerciţii iconografice"

La Muzeul Memorial “Mihail Kog?lniceanu”, doctor este organizat? de c?tre  Complexul Muzeal Na?ional „Moldova” Ia?i, find   expozi?ia de grafic?      “Exerci?ii iconografice”, ce are loc în perioada 18 aprilie – 10 mai 2013.

Autorul lucr?rilor ce alc?tuiesc expozi?ia este artistul Adrian Emilian Gavrilean.

Artistul este preot la Parohia ,,Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena” din Gura-Humorului, jude?ul Suceava, în prezent fiind ?i student în anul al II-lea la Facultatea de Arte Vizuale ?i Design, Sec?ia Arte Plastice – Pictur?, din cadrul Universit??ii de Arte ,,George Enescu” Ia?i – clasa profesorului Cristian Neagoe. Pictorul Adrian Emilian Gavrilean a avut numeroase expozi?ii personale în ?ar?, dar ?i în str?in?tate, desf??urând ?i activit??i de restaurare a unor lucr?ri de art? religioas? decorativ? ?i mural? intrate în uzul liturgic al mai multor biserici.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii