Expoziţie de icoane în Paşcani – ,,Lumină pentru cel pe care îl iubeşti"

expozitie icoaneP??c?nenii sunt invita?i în perioada urm?toare la expozi?ia menit? s? v? aduc? lumin? ?i c?ldur? în suflete. Evenimentul va dura o lun?, order timp în care ve?i putea admira numeroase icoane, recipe în sala Arcadia a Casei de Cultur? , treatment ,Mihail Sadoveanu”. Lucr?rile sunt semnate de artistul Mircea Tofan, din Hu?i.

Tema expozi?iei este “Lumin? pentru cel pe care îl iube?ti”, iar pictorul este un mare iubitor al artei, de?i a lucrat pân? la pensionare în domeniul militar.

Mircea Tofan s-a n?scut la 4 ianuarie 1962 în satul Pog?ne?ti, jude?ul Vaslui, este absolvent al ?colii Militare ?i a început s? picteze inspirat fiind de icoanele din casa bunicilor. Reu?e?te s? creeze adev?rate opere de art?, iar unele dintre crea?iile sale vor putea fi admirate în perioada 11 aprilie – 10 mai 2016, la Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii