Expoziţie de pictură la Ateneul Tătăraşi Iaşi

Pân? la data de 31 mai 2013 pute?i vizita la Ateneul T?t?ra?i Ia?i, see expozi?ia de pictur?: “Personalit??i ale subcon?tientului”, site ce este realizat? de artistul Florin Petrachi.

Florin Petrachi este un tân?r artist plastic ie?ean,care a absolvit Facultatea de Arte Vizuale si Design cu specializarea-arte plastice ?i este membru-colaborator al Uniunii Artistilor Plastici.

Florin Petrachi a sus?inut c?: „Lucr?rile expozi?iei sunt cu tent? figurativ-abstract? ?i se compun pe panouri triptice. Tema expozi?iei se datoreaz? faptului c? portretele pictate au fost, existat, în realitate sau nu. Fiecare are identitate proprie, expresie. În fiecare zi întâlnim personaje pe care nu le ?tim, trecem pe lâng? ele f?r? s? le observ?m, îns? în subcon?tientul nostru r?mân întip?rite”.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii