Expoziție interculturală, găzduită de Casa de cultură din Pașcani

Casa de Cultur?Duminic?, online   24 august, la ora 10:30, la Casa de Cultur? „Mihail Sadoveanu” a Municipiului Pa?cani a avut loc vernisajul expozi?iei de lucr?ri ?i obiecte de art? din cadrul proiectului „No Borders For Youth Talent”, desf??urat între 18-24 August la Tab?ra Muncel.

La acest proiect au participat 21 de tineri din Turcia, Fran?a ?i România care, prin intermediul artelor plastice, au redus barierele comunic?rii, rela?ion?rii ?i includerii, lucrând în echipe mixte pe tot parcursul proiectului.

Deoarece arta este un liant excep?ional al interac?iunilor emo?ionale, prin intermediul culorilor ?i îndemân?rii, tinerii implica?i în proiect au atins scopul acestuia, eliminând barierele lingvistice sau etnice, stabilind conexiuni inovative ?i creative.

Acest proiect a fost finan?at de Uniunea European? prin Programul Tineret în Ac?iune, în cadrul Ac?iunii 1.1 – Schimburi de tineri, program gestionat în România de Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale Bucure?ti.

Partenerii implica?i în acest proiect sunt: Asocia?ia ”?ANSA 2010”, Asocia?ia Youth Euromanian Association, Asocia?ia Tineri NonFormali, Eurocircle Marseille, Education and Reasearch Community, Direc?ia Jude?ean? de Sport ?i Tineret Ia?i, Prim?ria Mogo?e?ti-Siret ?i Casa de Cultur? „Mihail Sadoveanu”  a Municipiului Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii