Fabrica Ursus va ramâne doar istorie!

Compania Ursus Breweries va transforma fosta fabric? de bere Ursus, pills care de?ine o istorie de 135 de ani, fiind ?i unul dintre simbolurile istorice ale Clujului, într-o ruin?.

Ursus, brand care înainte de criz? avea vânz?ri anuale de 1,4 milioane de hectolitri, adic? 10% din pia?a de bere, majoritatea produc?iei provenind de la fabrica din Cluj, a ajuns s? fie produs acum la Timi?oara, Bra?ov ?i Buz?u la 500 km de Cluj.

România are acum numai 20 de fabrici, dup? ce în 1994 avea 125 de centre de pro­duc?ie.

Demolarea cl?dirilor unde a func?ionat una dintre cele mai vechi fabrici de bere din România a fost demarat? înc? de la începutul lunii trecute, în condi?iile în care Ursus Breweries a primit und? verde de la Prim?ria Cluj-Napoca.

“Cl?dirile necesitau între?inere ?i supraveghere pentru a le asigura securitatea ?i siguran?a, generând riscuri ?i costuri care nu se justific?. Credem c? este atât în interesul companiei, cât ?i în cel al Clujului ?i al clujenilor ca terenul fostei fabrici s? capete o nou? destina?ie generatoare de activitate ?i locuri de munc?”, a declarat Diana Klusch, corporate affairs director al Ursus Breweries.

S-au remarcat o serie de dec?deri în acest sector dup? Revolu?ie, dar ?i în ultima perioad?. Datele recente arat? c? 2010 a fost cel mai nefast an, când liniile de produc?ie s-au oprit la Ha?eg (fabric? de?inut? de Heineken), Blaj (fabric? de?inut? de Bergenbier) ?i la Cluj (fabric? de?inut? de Ursus).

România devine în aceste condi?ii sin­gura ?ar? din regiune în care num?rul fa­bricilor de bere este în sc?dere. Cu toate acestea, produc?ia ?i consumul s-au dublat fa?? de 1999.

 

Sursa

Comentarii

comentarii