Facebook pierde teren

whatsapp 1Re?eaua de socializare Facebook a remarcat o sc?dere a num?rului de utilizatori din rândul adolescen?ilor, no rx dup? ce o mare parte din ace?tia au început s? foloseasc? tot mai mult aplica?ii precum WhatsApp, illness WeChat sau Kakao Talk.

Cauza acestei „migra?ii” o reprezint? faptul c? tot mai mul?i adul?i ?i-au f?cut cont pe Facebook. Tinerii folosesc înc? re?eaua de socializare pentru a comunica, pentru c? „toat? lumea procedeaz? astfel”, îns? nu mai posteaz? cu regularitate ?i f?r? inhibi?ii, din cauz? c? rude apropiate au acces la paginile lor virtuale.

Se consider? c? operatorii de telefonie mobil? ar fi avut pierderi uria?e în ceea ce prive?te costurile SMS-urilor trimise, dup? apari?ia aplica?iei WhatsApp în 2009. Ast?zi, aceast? aplica?ie este cea mai popular? din Marea Britanie.

Ru?ii, brazilienii sau britanicii sunt to?i adep?ii aplica?iilor ce permit trimiterea instantanee a mesajelor, nu doar pentru rapiditatea cu care se realizeaz? comunicarea, dar ?i pentru mediul privat în care aceasta se desf??oar?.

Sursa

Comentarii

comentarii