Facebook-ul a devenit ajutorul spărgătorilor de locuinţe

Sp?rg?torii de locuin?e au început s? caute ponturi inclusiv pe Facebook, here unde unele persoane posteaz? fotografii din interiorul propriilor locuin?e, au declarat, joi, judiciari?tii Poli?iei Române, cu ocazia lans?rii unei campanii preventive.

Poli?ia Român? a lansat joi campania preventiv? intitulat? “Nu-?i sc?pa casa din ochi”, care urm?re?te con?tientizarea riscurilor la care se expun oamenii când î?i las? u?ile descuiate, ferestrele neasigurate sau când las? s? intre în cas? persoane necunoscute, care se recomand? ca fiind reprezentan?i ai unor institu?ii publice.

Campania preventiv?, desf??urat? împreun? cu societatea de asigur?ri Groupama, va dura pân? în iulie, timp în care vor avea loc întâlniri cu asocia?iile de proprietari ?i vor fi împ?r?ite 300.000 de scrisori ?i 150.000 de bro?uri. Totodat?, la avizierele blocurilor, la sediile unit??ilor de poli?ie, la intr?rile în centrele comerciale ?i în alte locuri publice vor fi expuse 5.000 de afi?e.

Comisarul ?ef Aurel C?lin, de la Direc?ia de Investiga?ii Criminale a Poli?iei Române, a declarat c? ho?ii care fur? din locuin?e sunt de mai multe tipuri ?i folosesc mai multe metode.

Sp?rg?torii sunt persoane extrem de r?bd?toare, care, de multe ori, ac?ioneaz? la pont. Multe dintre aceste ponturi sunt oferite chiar de c?tre proprietarii locuin?elor, care povestesc, în diverse medii, ce bunuri de valoare au în cas?.

Acesta a atras aten?ia c? unii ho?i î?i petrec o mare parte din timp pe re?elele de socializare, unde g?sesc persoane care posteaz? fotografii f?cute în propriile locuin?e, din care se poate deduce c? au în cas? obiecte de pre?. “Sunt ho?i care se orienteaz? inclusiv pe Facebook”, a precizat C?lin.

Pentru a evita s? devin? victimele sp?rg?torilor, poli?i?tii îi sf?tuiesc pe oameni s? aib? u?ile asigurate cu dou? încuietori de tipuri diferite, iar cei care locuiesc la parterul blocurilor s?-?i monteze gratii la ferestre.

În cazul în care constat? c? locuin?a le-a fost spart?, proprietarii sunt sf?tui?i s? anun?e imediat poli?ia ?i s? nu intre în cas?, pentru ca anchetatorii s? poat? face cercetarea criminalistic? în condi?ii cât mai bune, f?r? ca urmele l?sate de ho?i s? fie compromise.

Sursa

Comentarii

comentarii