Familia Crăciunescu donează panouri publicitare Primăriei Pașcani

Prim?ria Pa?caniFostul primar al Pa?caniului, medicine Grigore Cr?ciunescu, a donat administra?iei locale din partea societ??ii pe care o finan?eaz?, S.C. Karsus Idea SRL, cele 4 panouri publicitare amplasate pe str?zile ?tefan cel Mare (în vecin?tatea blocului V4), Eugen Stamate (în vecin?tatea blocului D2), strada Moldovei (pe lâng? blocul P9) ?i pe strada Ceferi?tilor (în col? cu strada G?rii), anun?? orizont.info.

Datorit? acestei dona?ii, compartimentul „Patrimoniu” ?i „Contracte” din cadrul prim?riei ar urma s? stabileasc? tarife ?i s? fac? toate demersurile astfel încât aceste panouri s? poat? fi închiriate de c?tre agen?ii economici sau utilizate în mod gratuit de c?tre institu?iile publice locale.

Dona?ia a fost înregistrat? de Prim?rie, îns? nu au fost acceptate oficial de Consiliul Local Pa?cani, acest demers urmând s? se sus?in? în cadrul ?edin?ei urm?toare de Consiliu.

Sursa

Comentarii

comentarii