Fântână de un milion de lei noi

Pe platoul dinspre strada ?tefan cel Mare, diagnosis ce se afl? în apropierea actualului sediu administrativ, va fi amenajat? o fântân? artezian? în care prim?ria va investi aproximativ un milion de lei. Intentia construc?iei face parte din acela?i  proiect Casa de Cultur? Pa?cani – Sal? Multifunc?ional? cu anexele aferente.

Consilierii s-au întâlnit luna trecut? la o ?edin??, al?turi de primarul Dumitru Pantazi, în care s-au discutat toate proiectele ?i au aprobat indicatorii tehnici ai investi?iei, f?r? alte obiec?ii. Fiecare a amintit faptul c? lucr?rile sunt începute de mul?i ani la acest proiect ?i au acceptat prin votul lor ca de acum înainte s? se mai cheltuie câteva zeci de miliarde de lei vechi, pe lucr?ri în zona exterioar? a sediului Prim?riei. Este vorba de stâlpi de iluminat, borduri, jardiniere, spa?ii verzi, b?nci ?i amenaj?ri florale. Totalul acestor lucr?ri fiind de aproximativ 50 miliarde lei vechi.

Documentele puse la mapa consilierilor spun c? cea mai costitisoare lucrare este fântâna artezian?, fiind vorba de aproximativ 789.670 lei la care se adaug? TVA.

„Se va realiza iluminatul în zona respectiv?, vom monta granit ?i vom realiza ornamentul floral”, a men?ionat viceprimarul Vasile Axinte.

Totu?i, banii ce vor fi cheltui?i, provin din bugetul de stat, nu din cel local, ne asigur? autorit??ile.

Sursa

Comentarii

comentarii