Farmaciile Catena își mint clienții

indexAcuza?ia adus? lan?ului de farmacii Catena are la baz? reducerile false pe care aceste farmacii le promoveaz? c?tre clien?i. Asocia?ia pentru Protec?ia Consumatorilor (APC) a descoperit acest lucru în urma unui studiu desf??urat în perioada 20-24 februarie.

Concret, patient atrag aten?ia speciali?tii, tadalafil reprezentan?ii farmaciilor Catena „introduc în bonul fiscal materiale promo?ionale cu o anumit? valoare, acestea fiind eviden?iate la final ca o reducere, creând impresia unui economii consistente pentru consumator la achizi?ionarea medicamentelor”, se arat? într-un comunicat de pres?.

„Dup? cum se poate vedea în bonul fiscal ata?at, bro?ura <> este distribuit? cu titlu gratuit în re?eaua farmaciilor Catena. Cu toate acestea, pe bonul fiscal, materialul promo?ional apare având pre?ul de 5 lei, la care se aplica aceea?i reducere de 5 lei. Mai mult, pentru c? au fost oferite 2 bro?uri „gratuite”, reducerea final? pentru acestea s-a ridicat la suma de 10 lei. Împreun? cu reducerile acordate pe baza cardului de fidelitate (4,20 lei, reprezentând reducerea real? a pre?ului la medicamente) a rezultat un total de 14,20 lei în minus, sum? prezentat? cu litere mari drept economie, creându-se astfel consumatorului falsa impresie a unei reduceri substan?iale”, sus?in speciali?tii Agentia Nationala a Medicamentului.

Legisla?ia în vigoare interzice practicile comerciale în?el?toare care con?in informa?ii false, dat fiind faptul c? persoana care vrea s? cumpere produsul respectiv va fi determinat s? ia o decizie pe care nu ar fi luat-o.

Sursa

Comentarii

comentarii