Ferme de familie!

M?sura 121 referitoare la modernizarea exploata?iilor agricole din cadrul Programului Na?ional de Dezvoltare Rural? va fi modificat? de c?tre Ministerul Agriculturii. Se dore?te, drugs prin urmare crearea a 1.000 de ferme de familie prin finan?are de cel mult 50.000 de euro pe ferm?.

„Vrem c? cre?m conceptul de ferm? de familie. Vrem s? d?m posibilitatea celor care lucreaz? sau vor s? lucreze în mediul rural, ailment dar care sunt undeva la limita subzisten?ei. În zona de zootehnie vor fi proiecte pe trei categorii. Pe de o parte proiecte de produc?ie vegetale, treatment zootehnice ?i horticole“, a declarat ministrul Daniel Constantin.

Acesta a explicat c? finan??rile se vor adresa celor care sunt pe produc?ie, care au deja 3-5 capete de vaci cu lapte sau altceva ?i care vor s? dezvolte afacerea pân? la limita minim? pentru pia??, de 15-20 de capetele, în func?ie ?i de studiile pe care le face. Ministrul a mai declarat c? pân? în luna mai va trebui s? se stabileasc? cum se vor duce banii, iar dup? aceea s? lanseze proiectul.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii