Fermieri din Iași solicită ajutor pentru creșterea animalelor

ferma_micPeste 800 de fermieri din 20 de comune ale jude?ului Ia?i au solicitat ajutor pentru cre?terea animalelor, cheap în perioad? 10 iunie – 15 iulie 2013. Aceast? cerere a fost trimis? la „Centrul Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) Ia?i” ?i face parte din „Schema de ajutor specific acordat produc?torilor de lapte ?i de carne de vit? din zonele defavorizate”, health finan?at? din „Fondul European de Garantare Agricol?” (FEGA).

„Am primit 836 cereri pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, campania 2013, în care sunt cuprinse 2.760 capete de animale. Cele mai multe cereri au fost depuse de fermierii din comuna Andrie?eni, cu 112 solicit?ri, urmat? de Golae?ti cu 107 cereri. La polul opus se afla Costuleni, Dolhe?ti ?i Groze?ti, cu câte ?ase solicit?ri”, a declarat Sergiu Jitareanu, directorul executiv al APIA Ia?i.

Spre deosebire de anul acesta, în 2012, au fost înregistrate 665 de cereri de ajutor, în cele dou? sesiuni de depunere adic? 652 în prima etap? ?i doar 13 în cea de-a doua etap?.

Sursa

Comentarii

comentarii