Festivalul ,,Hai la teatru!” pentru elevii talentați!

În perioada  20-21 martie 2013, pill  Teatrul , pills ,Luceafarul” organizeaz? Festivalul , online ,Hai la teatru!” edi?ia a VII-a, destinat elevilor din ?colile ?i liceele jude?ului Ia?i.

Înscrierile se fac pân? pe data de 25 februarie la secretariatul teatrului sau prin po?t? ( la adresa: str. Grigore Ureche nr. 5, Ia?i), înso?ite de o prezentare a forma?iei (nume, activitate, componen??, profesor coordonator, participari la manifest?ri similare, palmares etc) ?i o înregistrare video a spectacolului propus (CD sau DVD).

Spectacolele prezentate pot fi atât în limba român?, cât ?i în limbile str?ine europene, iar durata reprezenta?iei trebuie s? fie între 15 ?i 60 de minute. Trupele selec?ionate vor fi anun?ate pân? pe data de 4 martie, premiile fiind acordate în func?ie de sec?iunea înscris? (clasele I-IV, clasele V-VIII ?i clasele IX-XII).

Surs?: Ia?iFun

Comentarii

comentarii