Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

teatruTeatrul Na?ional „Radu Stanca” Sibiu anun?? punerea în vânzare a biletelor pentru cea de-a XXI-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Teatru de la Sibiu, buy cialis ce va avea loc anul acesta în perioada 6 – 15 iunie.

Pentru evenimentele din programul prezentat anul acesta la Sibiu, case organizatorii au pus în vânzare peste 20.000 de bilete. Pre?ul unui bilet variaz? între 10 ?i 40 de lei, see în func?ie de eveniment ?i locul în sal?. Cea de-a XXI-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Teatru de la Sibiu va reuni timp de 10 zile participan?i din 70 de ??ri, ce vor prezenta 350 de evenimente în 66 de spa?ii de joc, a?teptând zilnic un public estimat la 62.000 de spectatori. Festivalul Interna?ional de Teatru de la Sibiu reprezint? probabil cel mai complex festival anual din România, fiind recunoscut interna?ional ca cel de-al treilea festival de arte ale spectacolului din Europa ca amploare ?i dimensiune, dup? Festivalul Interna?ional de la Edinburgh (Marea Britanie) ?i Festivalul de la Avignon (Fran?a).

Accesul publicului la evenimentele programate în cadrul Festivalului Interna?ional de Teatru de la Sibiu se face pe baza tichetelor emise la Agen?ia Teatral? din Sibiu, bd. Nicolae B?lcescu nr. 17 (de luni pân? vineri între orele 11:00 ?i 18:00, iar sâmb?ta între orele 11:00 ?i 15:00), precum ?i în re?eaua na?ional? a magazinelor Domo, Germanos, Orange ?i Vodafone, Libr?riile Humanitas ?i C?rture?ti sau online pe www.eventim.ro. Intrarea este liber? pentru evenimentele în aer liber, precum ?i la evenimentele speciale (conferin?e speciale, spctacole-lectur? ?i film).

Intrarea în sala de spectacol dup? ora de începere a evenimentului, a?a cum apare aceasta tip?rit? pe bilet, nu este permis?. Neprezentarea la timp la spectacol duce la anularea biletului f?r? dreptul de rambursare sau utilizare la o alt? reprezenta?ie.

Sursa

Comentarii

comentarii