Festivalul Très Courts va fi în Iaşi

În perioada 25-27 aprilie 2013 va avea loc la Ia?i a 7-a edi?ie a festivalului  Interna?ional de foarte scurt metraj “Très Courts”, generic care se va desf??ura la Palas Mall, lâng? zona Intersport, începând cu ora 19:00.

Acest festival este original, fiind unic în lume, prezentând într-o manier? spectaculoas? o competi?ie de filme de maxim 3 minute, realizate de profesioni?ti sau cei afla?i la început de drum. Prezent în 100 de ora?e din 25 de ??ri, Très Courts va crea în jurul momentelor preg?tite o puternic? solidaritate mondial? în cadrul filmului.

România particip? la acest festival având  un num?r de 20 de ora?e, ce vor g?zdui competi?ia în perioada 25 – 28 aprilie 2013.

Intrarea la acest eveniment este liber?, iar pentru mai multe detalii pute?i accesa link-ul: www.trescourts.ro.

 

Sursa

Comentarii

comentarii