Fiți pe fază: Festivalul Muzicii Românești revine la Iași!

festivalFestivalul Muzicii Române?ti a cunoscut multe transform?ri pân? a ajunge în varianta sa actuala, purchase astfel c?, în primele trei edi?ii (1973, 1974, 1975) s-a numit „S?pt?mâna muzicii române?ti”. Pentru urm?toarele edi?ii desf??urate in perioada 1976 -1984, evenimentul s-a prezentat sub denumirea “Festivalul muzicii române?ti”, urmând ca între anii 1996 – 1998, s? fie cunoscut drept “Zilele Muzicii Române?ti”. Dorind s? capete o not? interna?ional?, de la edi?ia a unsprezecea din anul 1993 ?i pân? la a paisprezecea ?i ultima, desf??urat? în anul 1996, s-a intitulat “Festum Musicae”.
Din cauza lipsei de fonduri, acesta a fost întrerupt tocmai când se bucura de apreciere interna?ional?, ap?rând în enciclopedii precum Musical America.

Anul acesta, Festivalul Muzicii Române?ti, Editia a XVII – a, se va desf??ura , în perioada 21 octombrie – 27 octombrie, la Ia?i.

Evenimentul este organizat de Filarmonica de Stat “Moldova” Ia?i ?i Universitatea de Arte “George Enescu” Ia?i, fiind sponsorizat de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional.

Sursa

Comentarii

comentarii