Flagrant în sediul Poliției TF din Pașcani

mitaProcurorii DGA ?i DNA au organizat un flagrant ieri în sediul Poli?iei TF Pa?cani. Au fost viza?i un grup de comercian?i din Târgu Frumos care au vrut s? ofere câteva sute de euro agen?ilor de Poli?ie ca a scape de o amend? ?i s? nu le fie confiscat? marfa ce o transportau.

Poli??i?tii de la TF au legitimat în incinta g?rii un grup de 5 persoane în tranzit prin gara Pa?cani care c?rau mai multe bagaje voluminoase, help care atr?geau aten?ia. În urma perchezi?iilor în bagaje s-au descoperit juc?rii din plastic comercializate de obicei de vânz?tori ambulan?i pe plaje sau în târguri. Cei perchezi?iona?i nu au primit nici un document, stuff fapt pentru care grupul a fost dus la sediul Poli?iei. Un membru al grupului a oferit o sum? de bani s? fie l?sa?i s? plece ( câteva sute de euro)

Oamenii legii au l?sat s? se în?eleag? c? vor accepta ?i au anun?a? Direc?ia General? Anticorup?ie ?i DNA. În momentul în care cel care s-a oferit s? de-a banii i-a înmânat poli?istului ?i-au f?cut apari?ia procurorii care au re?inut persoana, cercetat? acum pentru dare de mit?.

Sursa

Comentarii

comentarii