FMI nu permite reducerea TVA-ului la carne

images (2)FMI a spus nu sc?derii TVA-ului  la carne, order de la 1 ianuarie 2014. M?sura anun?at? ?i propus? de Guvern ar fi fost respins? din  lipsa banilor, recipe dar ?i din cauza corup?iei din România.

Reducerea TVA la carne nu se va aplica de la 1 ianuarie 2014, click pentru c? bugetul statului nu-?i permite aceast? reducere. Discu?iile despre reducerea TVA la carne se vor deschide la jum?tatea anului viitor, în func?ie de evolu?ia veniturilor.

Sc?derea TVA de la 24% la 9%, m?sur? aplicat? deja în domeniul mor?ritului ?i panifica?iei de la 1 septembrie, are efecte vizibile în pia??, iar autorit??ile iau în calcul, în mod serios, extinderea acestei m?suri ?i în industria c?rnii, pe parcursul anului 2014.

Sursa

Comentarii

comentarii