Focuri de arma pentru oprirea contrabandistilor de tigari, la Suceava

Împu?c?turi la grani?a cu Ucraina. Poli?i?tii au tras ?apte focuri de arm? dup? mai mul?i contrabandi?tii de ?ig?ri, cialis îns? doar patru au fost re?inu?i. Nimeni nu a fost r?nit.

Poli?i?tii de la posturile Ulma ?i Brodina au depistat, vineri diminea??, un grup de persoane care duceau în spate baxuri întregi de ?ig?ri. Contrabandi?tii au fost soma?i, dar nu s-au oprit.

Drept urmare, poli?i?tii au tras ?apte focuri de arm? dup? contrabandi?tii de ?ig?ri. Patru persoane de na?ionalitate român? au fost prinse, altele au reu?it s? fug?.

Focurile au fost trase în zona Brodina, la grani?a cu Ucraina. Nimeni nu a fost r?nit.

La fa?a locului au fost abandonate 29 de baxuri de ?ig?ri, ce con?ineau 14.500 de pachete de ?ig?ri aduse din Ucraina ?i care urmau s? fie comercializate pe pia?a neagr?.

În prezent, cei patru contrabandi?ti prin?i sunt audia?i de poli?i?tii suceveni.

Sursa

Comentarii

comentarii