Fonduri pentru derularea proiectelor

baniCâteva zeci de obiective din jude?ul Ia?i vor beneficia de peste 42 milioane de lei pentru finan?area unor lucr?ri de investi?ii la nivel local. În total 86 de proiecte ale unor unit??i administrativ-teritoriale vor beneficia de fonduri prin Programul Na?ional de Dezvoltare Local? derulat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale.

Printre unit??ile care vor beneficia de fonduri se num?r? ?i Consiliul Jude?ean Ia?i care va beneficia de un milion de lei pentru asfaltarea unui tronson de 5 kilometri pe DJ 247 Dobrov??.

Autoritatea jude?ean? va mai beneficia ?i de 700.000 lei pentru tronsonul Gura Badili?ei – Crive?ti – Vân?tori, pilule fonduri care vor fi direc?ionate c?tre Direc?ia Jude?ean? de Administrare a Drumurilor ?i a Podurilor Ia?i. Vor mai beneficia de fonduri ?i localit??i precum B?l?a?i, care va încasa peste 2,2 milioane de lei pentru repara?ii capitale la o unitate ?colar?, comuna Mo?ca care va încasa peste 1,3 milioane lei pentru reconstruc?ia unei gr?dini?e sau localitatea Mogo?e?ti ce va încasa un milion lei pentru modernizarea unor drumuri comunale.

Vor mai beneficia de fonduri comunele: Bals, Bârnova, Butea, Bivolari, Coarnele Caprei, Comarna, Coste?ti, Cotnari, Criste?ti, Deleni, Dobrov??, Dume?ti, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Gol??eti, Gorban, Grajduri, Gropnita, H?rm?ne?ti, Hele?teni, Hârl?u, Horle?ti, Ion Neculce, Ipatele, Lungani, Madarjac, Miroslove?ti, Mogo?e?ti, Movileni, Pa?cani, Plugari, Popricani, Române?ti, Ruginoasa, Schitu Duca, Scobinti, Stolncieni-Prajescu, Strunga, T?t?ru?i, Târgu Frumos, Todire?ti, Tome?ti, Tibana, ?ig?na?i, Tutora, Valea Lupului, Valea Seac?, Victoria, Vl?deni ?i Vân?tori. La nivelul jude?ului Ia?i se pot aloca bani ?i pentru o serie de proiecte considerate a fi cu prioritate redus?.

Printre acestea se reg?sesc construirea unui sediu la Prim?ria Ciohorani, reabilitarea c?minului cultural din localitatea Coarnele Caprei, reabilitarea ?i extinderea cl?dirii sediului Prim?riei comunei Lungani ?i a celei de la Ungheni.

Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice a publicat lista obiectivelor de investi?ii finan?ate în anul 2015 prin Programul Na?ional de Dezvoltare Local?. Un num?r de 86 de obiective din jude?ul Ia?i vor beneficia, în cursul acestui an, de finan??ri totale de 42.552.513 lei, cea mai mare sum? alocat? la nivelul unui jude?. Programul Na?ional de Dezvoltare Local?, coordonat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, stabile?te cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importan?? na?ional?, care sus?in dezvoltarea regional? prin realizarea unor lucr?ri de infrastructur? rutier?, tehnico-edilitar? ?i socio-educativ?”, a men?ionat Felix Guzga, purt?torul de cuvânt al Prefecturii Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii